ANASAYFA
 

Kızılayın Tarihçesi

Kızılhaç – Kızılay fikri 19. Yüzyılın ortalarında doğmuştur. 1859 yılında İsviçreli Henry Dunant’ ın Avusturya İmparatorluğu ve Fransız – Sardinya Birliği arasında Kuzey İtalya’ da geçen Solferino Savaşı’ nda karşılaştığı olaylardan etkilenmesiyle doğmuştur. Savaş alanında insanlar ölü veya taralı olarak yatıyor ve yaralılara tıbbi müdahale yapılmıyordu, çünkü o zamanlar savaşlarda yaralanan ve hastalanan askerlere organize bir şekilde sağlık hizmeti verecek herhangi bir kuruluş yoktu.

Henry Dunant ülkesi İsviçre’ ye döndükten sonra Solferino Savaşı sırasında yaşadığı deneyimleri anlattığı “Bir Solferino Hatırası” adlı eserini yazarak insanlığa çağrıda bulunur ve iki önemli fikir sunar; Tüm Avrupa ülkelerinde, hangi ulustan olduğuna bakılmaksızın savaşta yaralananlara yardım edecek gönüllü derneklerin barış zamanında kurulması ve ülkelerin, yaralıları korumak ve onlara tıbbi yardım sağlamak amacıyla uluslar arası anlaşmalarda taraf olmasını dile getirir.

Henry Dunant’ ın bu fikirleri 1863’ te İsviçre’ de Kızılhaç Komitesinin doğmasını sağlar. Dunant ve arkadaşlarının bir araya gelerek oluşturdukları bu komitenin dayandığı ana fikir ve ilkeler 22 Ağustos 1864 tarihinde 16 ülke delegesi tarafından imzalanan Cenevre Sözleşmeleri’ nin temelini oluşturur.

Söz konusu komite İsviçre bayrağından esinlenerek kendisine koruyucu bşr amblem olarak beyaz zemin üzerine kırmızı bir haç seçer ve İsviçre Hükümeti aracılığıyla tüm devletleri bu sözleşmeyi imzalamaya çağırır ve Osmanlı İmparatorluğu’ da bu çağrıya uyarak 5 Temmuz 1865 tarihinde sözleşmeyi imzalar.

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Osmanlı İmparatorluğu, savaş alanında yaralanan askerlere hiçbir ayırım gözetmeksizin yardım amacıyla 11 Haziran 1868 tarihinde “Mecruhin ve Marda-yı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti ( Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti )” ni kurar, söz konusu cemiyet 14 Nisan 1877 tarihinde “Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti” , 1923 yılında Cumhuriyetin İlanıyla “Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti” , 1935 yılında Ulu Önder Atatürk’ün önerisiyle “Türkiye Kızılay Cemiyeti” adını, 1947 yılında “Türkiye Kızılay Derneği” adını almıştır.

Türkiye Kızılay derneği, 8 Ağustos 1868 tarihinde Uluslar arası Kızılhaç Komitesi tarafından Uluslar arası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi’ nin bir parçası olarak tanınmış; 7 Nisan 1930 tarihinde de Uluslar arası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonunun üyesi olmuştur.

Kızılay amblemi, devletler Hukuku’ nun ilgili hükümleri gereğince, savaş zamanında silahlı kuvvetlerin sağlık servisleri ile o hükümlerin belirlediği kişi ve kuruluşlar için koruyucu ve belirtici işaret olarak kabul edilmiştir. Bunlar dışında kalan hiçbir kişi, kurul ve kurum, savaşta tarafsızlık ve dokunulmazlık timsali olan bu işareti kullanamaz.

Kızılay, 1876 Osmanlı – Rus Savaşı’ ndan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ na kadar geçen süre içinde, Türkiye’ nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu seyyar ve sabit hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ya da hastalanan on binlerce Mehmetçik’ in, dost ve düşman askerlerinin bakım ve tedavisine yardımcı olmuş, Türk olsun, düşman olsun savaş esirlerine gereken insancıl yardımları yapmış; savaştan etkilenen sivil halkın bakımı ve korunması için çaba göstermiştir.

Türkiye Kızılay Derneği 1.inci Meşrutiyet’ in ilanından sonra İstanbul’ da görülen büyük kolera salgınından bu yana yurdumuzda ortaya çıkan tüm doğal afetlerde afetzedelerin bakımını, barınağını ve beslenmelerini sağlamış; uluslar arası yardım faaliyetlerine katılmış; ülkemizde hemşirelik eğitimi, ilk yardım ve kanla ilgili hizmetler alanında öncülük yapmış, korunmaya gereksinim duyan pek çok vatandaşımıza gereken sosyal yardım ve sağlık hizmetleri sunmuştur.

Taraf olmadığı savaşlardan kaynaklanan acıları dindirmek için de tüm varlığıyla çalışan Türk Kızılay Derneği, Birinci Körfez Savaşı’ndan etkilenen ve ülkemize geçmek zorunda kalan on binlerce mülteciye hizmet vermiş, Afganistan, Bosna – Hersek ve Irak’ ta savaştan etkilenen insanlara yardım elini uzatmıştır. Yine Somali ve Filistin başta olmak üzere çatışmalarda zarar gören sivil halka Türk halkının sıcacık dost elini uzatmanın yanı sıra, afetlerden etkilenen çeşitli ülkelere de ayni ve nakdi yadım yapmıştır.

Tam adı “Türk Kızılay Derneği” olan kuruluş, “Türk Kızılayı’’ ve “Kızılay” adlarını da kullanır. Kızılayın Genel Merkezi Ankara’ dır.

 
Diğer Resimler
 

 
 
 

 

[Sayfanın Başına Git]

Bu web sitesi Türkiye Kızılay Derneği Manisa Şubesinin Resmi sitesidir. Burada yayınlanan yazı, makale, duyuru, bilgi ve belgelerin izinsiz olarak kopyalanması ve herhangi bir yayın organında yayınlanması halinde yasal yollara başvurulacaktır.

 

tasarım: www.todiya.com 2007